Световен фестивал на анимационния филм - Варна 2020

Регламент

Световният фестивал на анимационния филм (СФАФ) се провежда в град Варна, заедно с "ехо" прожекции с филми от Варна в НДК София. Събитието се организира от Сдружение „Световен фестивал на анимационния филм”, Фестивален и конгресен център Варна и Национален дворец на културата София, с подкрепата и под патронажа на Министерство на Културата, Национален Филмов Център и Община Варна.

Официални езици на фестивала са български и английски.

Условия за участие

Във Фестивала може да вземе участие всяка аудио-визуална творба, направена „квадрат по квадрат” и отговаряща на следните изисквания:

 • Да бъде завършена след 1-ви януари 2018, при условие че не е участвала в конкурсната програма на предишно издание на Фестивала.
 • Копието на селектиран филм, което ще се използва за официална прожекция по време на фестивала да е в един от следните формати – H264 MOV, DCP.
 • Поради международния характер на Фестивала всички филми с диалог на български трябва да имат английски субтитри.
 • Времетраенето, според категорията в която участва, да е до 40 мин. за късометражни филми и над 60 мин. за пълнометражни филми.
 • При телевизионни сериали се допуска една серия от поредица, не по-дълга от 20 мин.
 • Не се допускат творби, чиито сценарии, образи и музика са с неуредени авторски права.

Филмите ще се състезават в следните категории:

 • Късометражни филми
 • Пълнометражни филми
 • Детски филми
 • Студентски филми
 • Телевизионни сериали
 • Музикални анимационни видеоклипове

Участие

Краен срок за подаване на заявката за участие и филмите за селекция – 15-ти юни 2020. След тази дата заявки и файлове за селекция няма да бъдат приемани.

 • Такса за участие – 15 долара, а на всички студентски филми – 10 долара, но само през страницата ни на FilmFreeway
 • Записването за участие става онлайн на сайта на фестивала www.varnafest.org или на страницата ни на сайта FilmFreeway до 15-ти Юни 2020.
 • След попълването и изпращането на заявката, както и успешно заплатена такса за участие, всеки участник получава потвърждение на дадения от него и-мейл адрес.
 • Изпращането на филмите за селекция може да стане само онлайн чрез линк за сваляне, предоставен при попълване на формуляра за участие.
 • Копието за селекция трябва да бъде във формати MOV H264 или МР4. Файлът ТРЯБВА да бъде озаглавен с името на филма.
 • Копията и всички материали за участие в селекцията остават за архива на фестивала.
 • Само правилно попълнени бланки за участие ще бъдат допускани.
 • За всеки филм може да бъде подадена само една бланка за участие.

Необходима информация при полълване на бланката за участие на сайта:

 • Кратка биография и филмография на автора (до 500 знака).
 • Фотография на автора (минимална резолюция 1600х1200 пиксела в JPEG формат).
 • Три статични кадъра от филма (резолюция 1920х1080 пиксела в JPEG формат).
 • Анотация на филма (до 350 знака).
 • Дигитално копие на филма за селекция.
 • В случай, че филмът е с текст и/или диалог на език, различен от официалните за фестивала, се изисква филмът да бъде изпратен с вградени английски субтитри и да бъде придружен от монтажен (диаложен) лист на един от двата езика.
 • Допълнителни рекламни материали за по-добро представяне на филма – плакат, флаер и т.н. За пълнометражните филми изпращането на плакат с висока резолюция е задължително (минимум формат А4, 300 dpi)!

Селекционна комисия

 • Организационият комитет на фестивала избира селекционна комисия съставена от 3 члена.
 • Минимум 2/3 от членовете са професионалисти, свързани с анимационното изкуство.
 • Имената на членовете на селекционната комисия ще бъдат обявени на сайта на фестивала.
 • Творби, в чието създаване, продуциране или разпространение са взели участие членове на комисията, не могат да кандидатстват за селекция.
 • Творбите във всяка категория ще бъдат оценявани според техните художествени, естетически и технически качества.
 • Международната селекционна комисия избира филмите, които ще участват в състезателната програма.
 • Решенията на селекционната комисия са окончателни и не подлежат на обсъждане.
 • Авторите на избраните филми ще бъдат своевременно уведомени.

Официална селекция

 • Решението на селекционната комисия ще бъде обявено в края на месец юни.
 • Копията на филми, влезли в официалната конкурсна програма трябва да бъдат предоставени на фестивала най-късно до 15 юли 2020 г.

Жури

 • Организационният комитет на Фестивала избира международно жури.
 • Техните имена ще бъдат обявени на сайта на фестивала.
 • Решенията на международното жури са окончателни и не подлежат на обсъждане.
 • Международното жури определя програмата за показване на спечелилите награди участници на заключителната вечер на Фестивала, като се основава на наличното време за прожекции, което се определя от Организационния комитет.

Настаняване и акредитации

 • Организаторите покриват разходите за хотел и храна на участниците в официалната състезателна програма, както и две нощувки по време на фестивала.
 • Пътните разходи са за сметка на участниците.
 • Всеки желаещ да бъде гост на фестивала, може да направи заявка за акредитация на адрес contact@varnafest.org. Всички режисьори с филми в конкурсната програма и официални гости на фестивала получават безплатна акредитация.

Права

 • При селекция режисьорът или продуцентът гарантира да осигури копието на филма, заявено във формата за участие.
 • Селектиран филм не може да бъде отзован от програмата. Фестивалът си запазва правото да промени състезателната категория на даден филм, да променя програмата на Фестивала без предварително предупреждение и да отстранява закъснели филми или филми с ниско техническо качество.
 • Международното Жури си запазва правото да не връчва награда в дадена категория, ако според мнението на журито, нито един от кандидатите не отговаря на критериите им за качество.
 • Освен ако не е заявил изрично обратното в бланката за участие, кандидатът предоставя правото на Организационния комитет да използва с некомерсиална цел филма и части от него, и допълнителните рекламни материали за популяризиране на Фестивала.
 • Всички филми в състезателната програма и панорамата се предоставят от кандидатите безплатно за публичен показ в рамките на фестивала.
 • Кандидатът предоставя правото на Организационния комитет да използва филма и допълнителните рекламни материали към него като част от "Ехо" програмата на Фестивала, която се провежда в София.
 • Фестивалът кани продуцентите на наградените филми и филмите в състезателната програмата да дарят копие от филмите, които да се пазят във фестивалния архив.
 • Задължение на участниците е да се сдобият с разрешителни и авторски права на материалите използвани при създаването на филмите си. Фестивалът не носи никаква отговорност за нарушаване на законите за авторско право.
 • Всички останали въпроси, които не са описани в този регламент ще бъдат разрешени от организаторите на Фестивала.
 • С попълването и изпращането на бланката за участие, кандидатът автоматично се съгласява с условията в този регламент.