Селекционна Комисия

Кракта информация за това как избираме Вашите филми:

И тази година селекционната комисия на СФАФ избра най-добрите филми от Европа и Света. Към всеки един от филмите бе подходено с необходимото внимание. Направи впечатление както разнообразието на идеи и драматургични решения, така и пъстротата на различните художествени стилистики и използваните техники. Избраните заглавия ще представляват несъмнен интерес за всички почитатели на изкуството.

partners